FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.ब. ०७६/०७७ मा शिक्षा भाैतिक पूर्वधार विकास तर्फ विनियाेजन गरिएका कार्यक्रमहरू

७६/७७ 07/07/2019 - 17:21 PDF icon edu project 076.077.pdf

आ.ब. ०७६/०७७ मा नगर स्तरमा छनोट गरिएकाे विषयगत योजना तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/07/2019 - 17:13 PDF icon subjective budget 076.077.pdf

आ.ब. ०७६/०७७ मा वडा स्तरमा छनोट गरिएका योजना तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/07/2019 - 16:28 PDF icon word project 076.077.pdf

आ .ब. 075/076 बजेट तथा कार्यक्रमहरू

७५/७६ 04/28/2019 - 17:13 PDF icon project of 2075/076

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा भएकाे शसक्त तर्फकाे बजेट तथा कार्यक्रमहरू

७५/७६ 04/28/2019 - 16:55 PDF icon budget selling

अा.व. २०७५।७६ काे स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम

७५/७६ 01/11/2019 - 21:26 PDF icon Annual Programme 2075-76

त्रिपुरासुन्दरी न.पा. स्विकृत याेजना तथा कार्याक्रम

७४/७५ 03/12/2018 - 15:03 PDF icon अा.व. २०७४।०७५ याेजना तथा कार्याक्रम.pdf