FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७९/८० 04/17/2023 - 11:58 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि 2075.pdf
यस त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको करार कर्मचारी सम्बन्धी ऐन, २०७९ ७८/७९ 07/12/2022 - 13:25 PDF icon करार कर्मचारी सम्बन्धि ऐन.pdf
यस त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ ७८/७९ 07/12/2022 - 13:15 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
नगर सभा संञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 09/04/2019 - 00:00
बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/04/2019 - 00:00
अपांगता भएका व्यक्तिहरूकाे परिचय पत्र वितरणा निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 04/09/2019 - 12:57 PDF icon apanga identity card act
जेषठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 04/09/2019 - 11:11 PDF icon jestha nagarik yena
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७५ ७५/७६ 04/02/2019 - 11:39 PDF icon palika karyabivajan niwali 2075
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यबस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 02/06/2019 - 21:27 PDF icon account mgt act
कृषि व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण ऐन, २०७५ ७५/७६ 02/06/2019 - 20:30 PDF icon Agriculture opening and control act 2075

Pages