FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपन्न नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यविधि २०८० ८०/८१ 05/07/2024 - 10:04 PDF icon ऐम्बुलेन्स सेवा संचालन कार्यविधि २०८०.pdf
एम्बुलेन्स सेवा संचालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 05/07/2024 - 10:02 PDF icon ऐम्बुलेन्स सेवा संचालन कार्यविधि २०८०.pdf
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यविधि २०८०. ८०/८१ 05/07/2024 - 10:01 PDF icon त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यविधि २०८०.pdf
आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा सेवा संचालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 05/07/2024 - 10:00 PDF icon आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा सेवा संचालन कार्यविधि २०८०.pdf
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन २०८० ८०/८१ 05/07/2024 - 09:56 PDF icon त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन २०८०.pdf
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको घर वहाल कर निर्देशिका २०८० ८०/८१ 05/07/2024 - 09:55 PDF icon त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको घर वहाल कर निर्देशिका २०८०.pdf
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका जग्गा प्राप्ती कार्यविधि २०८० ८०/८१ 05/07/2024 - 09:54 PDF icon त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका जग्गा प्राप्ती कार्यविधि २०८०.pdf
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०८० ८०/८१ 05/07/2024 - 09:53 PDF icon त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०८०.pdf
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको कृर्षि व्यवसायको प्रवर्द्धन ऐन २०८० ८०/८१ 05/07/2024 - 09:52 PDF icon त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको कृर्षि व्यवसायको प्रवर्द्धन ऐन २०८०.pdf
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन २०८० ८०/८१ 05/07/2024 - 09:51 PDF icon त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन २०८०.pdf

Pages