FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपांगता भएका व्यक्तिहरूकाे परिचय पत्र वितरणा निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 04/09/2019 - 12:57 PDF icon apanga identity card act
जेषठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 04/09/2019 - 11:11 PDF icon jestha nagarik yena
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७५ ७५/७६ 04/02/2019 - 11:39 PDF icon palika karyabivajan niwali 2075
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यबस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 02/06/2019 - 21:27 PDF icon account mgt act
कृषि व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण ऐन, २०७५ ७५/७६ 02/06/2019 - 20:30 PDF icon Agriculture opening and control act 2075
विपद व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७५/७६ 02/06/2019 - 19:52 PDF icon Risk management act
बालबालिकाको अधिकार व्यवस्थित गर्ने ऐन ७५/७६ 02/06/2019 - 19:05 PDF icon act for child right management
न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धि) ऐन, २०७५ ७५/७६ 02/06/2019 - 08:06 PDF icon niyayik yan
अार्थिक एेन २०७४ ७४/७५ 03/12/2018 - 15:54 PDF icon अाथिक एेन २०७४.pdf